Retreater på Solliden

Retreat innebär att man drar sig undan vardagens brus och engagemang för att i stillhet möta Gud och sig själv. Solliden i Örebro, med sin vackra och lugna miljö är en perfekt plats för retreater.

På Solliden ordnas det varje år flera retreater. De arrangeras av någon av Svenska kyrkans församlingar i Örebro, men kan också bokas av någon annan organisation.

Är du som privatperson intresserad av att komma på retreat, kontakta din församling, eller är ni en organisation som vill anordna en retreat här, kontakta oss via e-post orebro.solliden@svenskakyrkan.se eller på telefon 019-15 45 35.